DESIGN - TILLÄMPNING, AK IVAFO 750

Design - Application, Basic course IV

Antal poäng: 13.0. Obligatorisk för: De4. Kursansvarig: Maria Nyström Förkunskapskrav: AFO 580 Design - Tillämpning, ak III Prestationsbedömning: Obligatorisk närvaro vid föreläsningar, godkända laborationer och inlämningsuppgifter. Övrigt: Kursen ges under höstterminen

Målbeskrivning

Att tillämpa inhämtade färdigheter.

Innehåll

Vidareutveckling av Design Tillämpning AK III.

Design av tjänster och system. Design för speciella miljöer.

Fördjupning av designmetodik och introduktion av ett vetenskapligt förhållningssätt.

Litteratur

Litteraturlista utdelas vid kursstart.