FÖRDJUPNINGSKURS IIAFO 735

Advanced Course II

Antal poäng: 3.0. Obligatorisk för: De4. Kursansvarig: utses senare Prestationsbedömning: Obligatorisk närvaro vid föreläsningar, godkända laborationer och inlämningsuppgifter. Övrigt: Kursen ges under höstterminen

Innehåll

Kursen ger möjlighet att studera och arbeta med kursmoment som inte normalt ingår i utbildningen.

Kursinnehållet bestäms utifrån vilka eller vilket område elever och lärare i fjärde årskursen anser vara av betydelse.

Litteratur

Litteraturlista utdelas vid kursstart.