PROBLEMLÖSNINGSMETODIK, FKAFO 725

Problem-solving Methods - Advanced course

Antal poäng: 1.0. Obligatorisk för: De2. Kursansvarig: Fred Thompson Förkunskapskrav: Problemlösningsmetodik, grundkurs Prestationsbedömning: Obligatorisk närvaro vid föreläsningar och övningsmoment. Godkända inlämningar av övningsuppgifter. Övrigt: Kursen ges under vårterminen

Målbeskrivning

Kursens målsättning är att vidareutveckla och fördjupa de färdigheter som förmedlats i grundkursen.

Tillämpningarna är nu mer sammansatta och komplicerade vad avser problemlösningssituationen. Tillvägagångssättet och målsättningen är i övrigt lika grundkursen.