PROBLEMLÖSNINGSMETODIK, GRUNDKURSAFO 720

Problem-solving methods, Basic course 1

Antal poäng: 1.0. Obligatorisk för: De1. Kursansvarig: Fred Thompson Förkunskapskrav: Behörighet till designutbildningen Prestationsbedömning: Obligatorisk närvaro vid föreläsningar och övningsmoment. Godkända inlämningar av övningsuppgifter. Övrigt: kurses ges under läsperiod 3

Målbeskrivning

Kursens målsättning är att utveckla kreativa färdigheter genom att försöka förstå en arbetsgrupps beteendemönster i problemlösningsmöten genom