TEKNIK AK IIAFO 660

Technology Basic Course II

Antal poäng: 4.0. Obligatorisk för: De2. Kursansvarig: Karl Gunnar Olsson/Morten Lund Förkunskapskrav: Teknik AK I eller motsv. Prestationsbedömning: Obligatorisk närvaro vid föreläsningar, godkända laborationer och inlämningsuppgifter. Övrigt: Kursen ges under höstterminen

Innehåll

Kursen innebär ett fördjupat studium av förhållandet material, form och stabilitet. Produkter analyseras utifrån de tillverkningsmetoder de genererats ur. Kursen innebär också ett fördjupat studium av komplexet energi/kretslopp och teknik/ergonomi.

Litteratur

Kompendier utdelas under kursens gång.