TEKNIK AK IAFO 650

Technology Basic Course I

Antal poäng: 5.0. Obligatorisk för: De1. Kursansvarig: Karl Gunnar Olsson/Morten Lund Förkunskapskrav: Behörighet till designutbildningen Prestationsbedömning: Obligatorisk närvaro vid föreläsningar. Godkända laborationer och inlämningsuppgifter. Övrigt: Kursen sträcker sig över två terminer

Innehåll

Kursen skall utveckla den studerandes förmåga att kommunicera med industriteknikområdets sakkunskap och ge grundläggande förståelse inom områdena mekanik, teknisk kommunikation och tillverkningsmetoder. Komplexet material/form/stabilitet, energi/kretslopp och teknik/ergonomi studeras.

Litteratur

Kompendier utdelas under kursens gång.