TEORETISK OCH TILLÄMPAD ESTETIK IIIAFO 640

Theoretical and Applied Aesthetics III

Antal poäng: 2.0. Obligatorisk för: De3. Kursansvarig: Per Liljeqvist. Förkunskapskrav: Teoretisk och tillämpad estetik I. Prestationsbedömning: Godkända övningsuppgifter. Övrigt: Kursen ges under vårterminen

Innehåll

Kursen bygger på en, i samråd mellan student och lärare, vald kombination av teoretiska och tillämpade studier inom områden estetik, design eller kulturkommunikation. Kursen innebär en fördjupning av Teoretisk och tillämpad estetik I och II.

Litteratur

Enligt individuellt val.