TEORETISK OCH TILLÄMPAD ESTETIK IIAFO 635

Theoretical and Applied Aesthetics II

Antal poäng: 3.0. Obligatorisk för: De3. Kursansvarig: Per Liljeqvist. Förkunskapskrav: Teoretisk och tillämpad estetik I. Prestationsbedömning: Godkända övningsuppgifter. Övrigt: Kursen ges under höstterminen

Innehåll

Kursen bygger på en, i samråd mellan student och lärare, vald kombination av teoretiska och tillämpade studier inom områden estetik, design eller kulturkommunikation. Kursen innebär en fördjupning av Teoretisk och tillämpad estetik I med speciell inriktning mot tillämpningar.

Litteratur

Enligt individuellt val.