TEORETISK OCH TILLÄMPAD ESTETIK IAFO 630

Theoretical and Applied Aesthetics I

Antal poäng: 3.0. Obligatorisk för: De3. Kursansvarig: Per Liljeqvist. Förkunskapskrav: 60 poäng avklarade av årskurs 1 och 2 inom Designutbildningen Prestationsbedömning: Godkända övningsuppgifter samt 80% närvaro vid föreläsningar och seminarier. Övrigt: Kursen ges under höstterminen.

Innehåll

Kursen bygger på en, i samråd mellan student och lärare, vald kombination av teoretiska och tillämpade studier inom områden estetik, design eller kulturkommunikation.

Litteratur

Enligt individuellt val.