LJUD OCH LJUDUPPLEVELSERAFO 621

Sound and Sound experiences

Antal poäng: 2.0. Obligatorisk för: De3. Kursansvarig: Bengt Carling. Förkunskapskrav: Behörighet till designutbildningen. Prestationsbedömning: Godkända inlämningar av övningsuppgifter. Obligatorisk närvaro. Övrigt: Kursen ges under vårterminen.

Innehåll

Kursens syfte är att genom föreläsningar och i praktiska övningar ge en fördjupad kunskap om ljud och ljudupplevelser.