DESIGN OCH MANAGEMENT, AK IIAFO 615

Design and Management, Basic course II

Antal poäng: 4.0. Obligatorisk för: De4. Kursansvarig: Ken Friedman Förkunskapskrav: AFO 610 Design och Management, ak I Prestationsbedömning: Obligatorisk närvaro vid föreläsningar, godkända laborationer och inlämningsuppgifter. Övrigt: Kursen ges under vårterminen

Målbeskrivning

Att förstå sammanhangen mellan företag - produkt.

Innehåll

Kursen är en fördjupning av Design och Management AK I.

Litteratur

Litteraturlista utdelas vid kursstart.