DESIGN OCH MANAGEMENT AK IAFO 610

Design and Management Basic Course I

Antal poäng: 4.0. Obligatorisk för: De3. Kursansvarig: Ken Friedman. Förkunskapskrav: Behörighet till designutbildningen. Prestationsbedömning: Godkända inlämningar av övningsuppgifter. Obligatorisk närvaro. Övrigt: Kursen ges över två terminer

Innehåll

Kursen ger en bred översikt av det kunskapsområde en designer måste behärska för att förstå industriell produktion. Den studerande får en första insikt i produktion och administration utifrån industrins förutsättningar. Design & Management I studeras som ett ämne inom ramarna för organisationsteori.