PRODUKT OCH SAMHÄLLEAFO 600

Product and Society

Antal poäng: 2.0. Obligatorisk för: De3. Kursansvarig: Per Liljeqvist Förkunskapskrav: Behörighet till designutbildningen. Prestationsbedömning: Godkända inlämningar av övningsuppgifter. Obligatorisk närvaro vid föreläsningar och övningar. Övrigt: Kursen ges under vårterminen

Innehåll

Kursen behandlar formella och informella strukturer i samhället och dessas inverkan på produktens tillkomst och användning.