LJUS OCH LJUDAFO 591

Light and Sound

Antal poäng: 2.0. Obligatorisk för: De2. Kursansvarig: Lena Sperling Förkunskapskrav: Behörighet till designutbildningen. Prestationsbedömning: Godkända övningsuppgifter.Obligatorisk närvaro vid föreläsningar och övningar. Övrigt: Kursen ges under höstterminen

Innehåll

Kursen syftar till att ge en översiktlig kunskap om ljus och ljud. Kursen behandlar konstljus och dagsljus som fysiskt och psykiskt fenomen. Fysiska faktorer och upplevelsefenomen studeras. Kursen ger också grundläggande kunskap om ljus- och ljudupplevelser.

Litteratur

Särskild litteratur enligt lista som tillhandahålles av kursansvarig.