DESIGN - TILLÄMPNING AK IIIAFO 580

Design - Application Basic Course III

Antal poäng: 10.0. Obligatorisk för: De3. Kursansvarig: Per Liljeqvist. Förkunskapskrav: Design - tillämpning ak II. Prestationsbedömning: Godkända inlämningar av övningsuppgifter (projekt). Övrigt: Kursen sträcker sig över två terminer.

Innehåll

Kursen omfattar fyra huvudområden: Produktdesign, Inredningsarkitektur och arbetsmiljö, Grafisk design samt Datorprojektering.