DESIGN - TILLÄMPNING, AK IIAFO 577

Design - Application, Basic Course II

Antal poäng: 11.0. Obligatorisk för: De2. Kursansvarig: Lena Sperling/Abelardo Gonzalez Förkunskapskrav: Design - tillämpning, ak I. Prestationsbedömning: Godkända inlämningar av övningsuppgifter. Obligatorisk närvaro vid föreläsningar och övningar. Övrigt: Kursen ges över två terminer

Innehåll

Kursen är en fördjupning av Design - tillämpning, ak I. Uppgifterna har en ökande grad av komplexitet och omfattar ett mera ingående samarbete med tillverkare och konstruktörer.

Litteratur

Vincent Nolan: The Innovations Handbook.