DESIGN - TILLÄMPNING, AK IAFO 571

Design - Application, Basic Course I

Antal poäng: 7.0. Obligatorisk för: De1. Kursansvarig: Mårten Rittfeldt/Mikael Johansson Förkunskapskrav: Behörighet till designutbildningen. Prestationsbedömning: Godkända inlämningar av övningsuppgifter. Obligatorisk närvaro vid föreläsningar och övningsmoment. Övrigt: Kursen ges under vårterminen

Innehåll

Kursen syftar till att identifiera och bearbeta typiska problem som ligger inom ramen för definierade designprojekt.

Litteratur

Prince: The Practice of Creativity. Rune Monö: Design for understanding