BILDTEKNIK, AK IIAFO 556

Visual Presentations, Basic Course II

Antal poäng: 4.0. Obligatorisk för: De2. Kursansvarig: Lena Sperling/Mikael Johansson Förkunskapskrav: Behörighet till designutbildningen. Prestationsbedömning: Godkända inlämningar av övningsuppgifter. Obligatorisk närvaro vid föreläsningar och övningar. Övrigt: Kursen ges över två terminer

Innehåll

Kursen innebär en fördjupning av Bildteknik, ak I och innehåller följande moment: presentationsteknik, foto och video, bildbehandling och modellering i dator.

Litteratur

Meddelas vid kursstart.