BILDTEKNIK, AK IAFO 550

Visual Presentations, Basic Course I

Antal poäng: 8.0. Obligatorisk för: De1. Kursansvarig: Mårten Rittfeldt/Michael Johansson Förkunskapskrav: Behörighet till designutbildningen. Prestationsbedömning: Godkända inlämningar av övningsuppgifter. Obligatorisk närvaro vid föreläsningar och övningar. Övrigt: Kursen ges under höstterminen

Innehåll

Kursen utgör en introduktion till olika bildtekniker och visuella presentationsformer och indelas i fyra huvudområden: presentationsteknik, beskrivande geometri, perspektivlära och bildbehandling i dator.

Litteratur

Särskild litteratur enligt förteckning som tillhandahålles av kursansvariga.