SPRÅKLIG FRAMSTÄLLNING, AK IAFO 540

Oral and Written Presentation, Basic Course I

Antal poäng: 2.0. Obligatorisk för: De1. Kursansvarig: Mats Hultman. Förkunskapskrav: Behörighet till designutbildningen. Prestationsbedömning: Godkända inlämningar av övningsuppgifter samt obligatorisk närvaro vid föreläsningarna. Övrigt: Kursen ges under läsperiod 4

Innehåll

Kursen ger en fördjupad insikt om språket som redskap och kunskapsförmedlare. Dessutom ingår övningar i att skriva texter.

Litteratur

Kompendium och referenslitteratur enligt lista. Strömquist: Konsten att tala och skriva.