FÄRG OCH FORM, AK IVAFO 535

Colour and Form, Basic course IV

Antal poäng: 4.0. Obligatorisk för: De4. Kursansvarig: Olle Dahl/Mariana Manner Förkunskapskrav: AFO 530 Färg och Form, ak III Prestationsbedömning: Obligatorisk närvaro vid föreläsningar, godkända laborationer och inlämningsuppgifter. Övrigt: Kursen ges över två terminer

Målbeskrivning

Att utveckla glädje och lust. Att stimulera och vidmakthålla den kreativa förmågan och den konstnärliga färdigheten.

Innehåll

Kursen är en fördjupning av Färg och Form AK III.

Litteratur

Eventuell litteratur meddelas vid kursstart.