FÄRG OCH FORM, AK IIIAFO 530

Colour and Form, Basic Course III

Antal poäng: 4.0. Obligatorisk för: De3. Kursansvarig: Olle Dahl, Mariana Manner. Förkunskapskrav: Färg och form ak II. Prestationsbedömning: Godkända inlämningar av övningsuppgifter. 80% närvaro vid föreläsningar och övningar. Övrigt: Kursen ges över 2 terminer

Innehåll

Kursen omfattar övningar i fri bild som målning, frihandsteckning, collage, modellering m m.