FÄRG OCH FORM, AK IIAFO 525

Colour and Form, Basic Course II

Antal poäng: 7.0. Obligatorisk för: De2. Kursansvarig: Moa Haga Förkunskapskrav: Färg och form, ak I. Prestationsbedömning: Godkända inlämningar av övningsuppgifter. 80% närvaro vid föreläsningar och övningar. Övrigt: Kursen ges över 2 terminer

Målbeskrivning

Kursens mål är att vidareutveckla den studerandes kreativa förmåga och att mångsidigt och uttrycksfullt kommunicera med färg och form.

Innehåll

Kursen omfattar frihandsteckning, kroki, måleri, modellering, skissteknik samt bildanalys.

Litteratur

Alan Pipes: Drawing for 3-dimensional design, Jan Sisefsky: Om Färg, Rune Monö: Design for product understanding samt utdrag i kompendieform.