FÄRG OCH FORM, AK IAFO 520

Colour and Form, Basic Course I

Antal poäng: 8.0. Obligatorisk för: De1. Kursansvarig: Moa Haga. Förkunskapskrav: Behörighet till designutbildningen. Prestationsbedömning: Godkända inlämningar av övningsuppgifter. 80% närvaro vid föreläsningar och övningar. Övrigt: Kursen sträcker sig över två terminer

Målbeskrivning

Kursens mål är att vidareutveckla den studerandes kreativa förmåga och att mångsidigt och uttrycksfullt kommunicera med färg och form.

Innehåll

Kursen omfattar frihandsteckning, kroki, måleri, modellering samt skissteknik. Vidare ingår färgteoretisk grundkurs.

Litteratur

Alan Pipes: Drawing for 3-dimensional Design. Jan Sisefsky: Om Färg, Rune Monö: Design for product understanding. Kompendium i färglära. Referenslitteratur enligt lista.