GRAFISK DESIGNAFO 515

Graphic Design

Antal poäng: 2.0. Obligatorisk för: De2. Kursansvarig: Lena Sperling Förkunskapskrav: Behörighet till designutbildningen. Prestationsbedömning: Godkända inlämningar av övningsuppgifter. Obligatorisk närvaro vid föreläsningar. Övrigt: Kursen ges under vårterminen

Innehåll

Kursen omfattar föreläsningar i typografi, bokstavsteckning, layout, utformning av varumärken etc. Tillämpningsdelen ingår i Design - tillämpning.

Litteratur

Per Mollerup: Marks of Excellence (referens)