FORM - TEORI OCH HISTORIA, AK IIIAFO 510

Form - Theory and History, Basic course III

Antal poäng: 2.0. Obligatorisk för: De4. Kursansvarig: utses senare Förkunskapskrav: AFO 506 Form - Teori och Historia ak II Prestationsbedömning: Obligatorisk närvaro vid föreläsningar, godkända laborationer och inlämningsuppgifter. Övrigt: Kursen ges under vårterminen

Målbeskrivning

Att förstå och kunna analysera bakgrunden till dagens samhälle.

Innehåll

Kursen är en fördjupning av Form - Teori och historia AK II med tyngdpunkten lagd på vetenskap och vetenskapsteoretiska frågeställningar.

Litteratur

Litteratur meddelas vid kursstart.