FORM - TEORI OCH HISTORIA, AK IIAFO 507

Form, Theory and History, Basic Course II

Antal poäng: 3.0. Obligatorisk för: De2. Kursansvarig: Janne Ahlin. Förkunskapskrav: Form - teori och historia, ak I. Prestationsbedömning: Obligatorisk närvaro vid föreläsningar. Godkänd skriftlig tentamen på föreläsningar och kurslitteratur samt godkända inlämningar av övningsuppgifter. Övrigt: Kursen ges under höstterminen

Innehåll

Kursen innebär en fördjupning av brukstingens historia. Vidare behandlas formteoretiska och designteoretiska problemställningar. I kursen ingår också form- och bildanalys.

Litteratur

Meddelas vid kursstart.