FORM - TEORI OCH HISTORIA, AK IAFO 500

Form, Theory and History, Basic Course I

Antal poäng: 6.0. Obligatorisk för: De1. Kursansvarig: Janne Ahlin. Förkunskapskrav: Behörighet till designutbildningen. Prestationsbedömning: Obligatorisk närvaro vid föreläsningar. Godkänd skriftlig tentamen på föreläsningar och kurslitteratur, godkända inlämningar av övningsuppgifter. Övrigt: Kursen sträcker sig över två terminer

Innehåll

Kursen fokuserar på 1800- och 1900-talets arkitektur- och designhistoria. Vidare ges en introduktion till idéhistoriska och designteoretiska strömningar och problemställningar.

Litteratur

O Svedberg: Arkitekternas århundrade. Planerarnas århundrade. FORM genom tiden. Eriksson & Frängsmyr: Idéhistoriens huvudlinjer. Wickman (red.): Formens rörelse. Kompendium enligt lista.