ARKITEKTURBILDENS GEOMETRIAFO 112

From Geometry to Architectural Illustration

Antal poäng: 2.0. Valfri för: A3. Kursansvarig: Martin Berg Förkunskapskrav: AFO 013 Formlära 1a och AFO 012 Formlära 1b Prestationsbedömning: För betyget godkänd krävs godkända lösningar av förelagda övningsuppgifter. Övrigt: Kursen ges under vårterminen

Målbeskrivning

Kursens mål är att behärska de geometriska förutsättningar som ligger till grund för vanliga och avancerade arkitektoniska visualiseringar.

Innehåll

Kursen omfattar repetition av tidigare utlärda metoder, rekonstruktion,

3-punktsperspektiv, fotogrammetri, arbetsbesparande metoder och genvägar, förhållningssätt gentemot illustrationsuppgifter, vissa automatiserade tekniker, proportioneringssystem samt egen uppgift.

Litteratur

Särskild litteratur enligt förteckning som tillhandahålles av avdelningen.