MÖBLER OCH INREDNINGARAFO 050

Furnitures and Interior Design

Antal poäng: 3.0. Valfri för: A3. Kursansvarig: Janne Ahlin. Förkunskapskrav: Formlära 1 a, Formlära 1 b och Formlära 2. Prestationsbedömning: För godkänt betyg krävs närvaro vid 80% av kurstillfällena samt godkänd övningsuppgift. Övrigt: Kursen ges över två terminer

Målbeskrivning

Kursens mål är att ge en orientering om svensk möbeldesign idag och ur ett historiskt perspektiv. Kursen skall också ge en orientering om olika bearbetningsmetoder av i huvudsak trä, kopplat till möbelformgivning.

Innehåll

I kursen ingår att skissa, rita och bygga en valfri möbel i full skala med nyttjande av verkstad och ateljé. Dessutom ingår föreläsningar och studiebesök.

Litteratur

Svenska Möbler 1890-1990, Signum, ej obligatorisk

Nordiska träd och trädslag, Arkus, ej obligatorisk