FORMLÄRA 2AFO 021

Theoretical and Applied Aesthetics 2

Antal poäng: 9.0. Obligatorisk för: A2. Kursansvarig: Abelardo Gonzalez. Förkunskapskrav: Formlära 1 a och Formlära 1 b. Prestationsbedömning: För betyget godkänd krävs 90% närvaro på föreläsningar och övningar samt godkända lösningar av förelagda övningsuppgifter. Övrigt: Kursen sträcker sig över två terminer.

Målbeskrivning

Målet är att introducera den studerande i en kreativ experimentell designprocess där man i konfrontation med nya problemsituationer provoceras till nytänkande.

Innehåll

Kursen bygger vidare på de grunder som lagts i Formlära 1 a och Formlära 1 b. Övningarna är i allmänhet fastare knutna till arkitekturproblem. Speciellt studeras arkitekturens och inredningens scenografiska egenskaper. Dessutom förmedlas en arbetsmetod för kreativ design inom formgivning och arkitektur. Speciellt studeras tre huvudaspekter på arkitekturens och inredningens scenografiska egenskaper;

1: kreativ motivation, 2: genomförande, 3: resultat.

Litteratur

Särskild litteratur enligt förteckning som tillhandahålles av avdelningen vid läsårets början.