FORMLÄRA 1AAFO 013

Theoretical and Applied Aesthetics 1a

Antal poäng: 5.5. Obligatorisk för: A1. Kursansvarig: Moa Haga. Förkunskapskrav: Behörighet till arkitektutbildningen Prestationsbedömning: För betyget godkänd krävs godkända lösningar av förelagda övningsuppgifter. Övrigt: Kursen ges under höstterminen

Målbeskrivning

Kursens mål är att utveckla den studerandes kreativa förmåga och att mångsidigt och uttrycksfullt kommunicera med färg och form.

Innehåll

Kursen omfattar skisstekniker, bildkomposition, modellteckning, färglära, tredimensionell gestaltning, projektions- och perspektivlära.

Litteratur

Särskild litteratur enligt förteckning som tillhandahålles av avdelningen.