FORMLÄRA 1BAFO 012

Theoretical and Applied Aesthetics 1b

Antal poäng: 5.0. Obligatorisk för: A1. Kursansvarig: Moa Haga. Förkunskapskrav: Formlära 1 a. Prestationsbedömning: För betyget godkänd krävs godkända lösningar av förelagda övningsuppgifter. Övrigt: Kursen ges under vårterminen

Målbeskrivning

Kursens mål är att utveckla den studerandes kreativa förmåga och att mångsidigt och uttrycksfullt kommunicera med färg och form.

Innehåll

Kursen omfattar presentationsteknik, skissteknik, tredimensionell gestaltning, projektions- och perspektivlära.

Litteratur

Särskild litteratur enligt förteckning som tillhandahålles av avdelningen.