DATORSTÖDD PROJEKTERINGADP 051

Computer Aided Design

Antal poäng: 4.0. Valfri för: A3. Kursansvarig: Jonas af Klercker. Förkunskapskrav: Kursen Prestationsbedömning: Obligatorisk närvaro vid föreläsningar samt godkända övnings- och seminarieuppgifter. Övrigt: Kursen ges både vår och hösttermin Webbsida http://www.caad.lth.se/education/CAAD,valbar.html

Målbeskrivning

Fördjupa studenternas kunskaper om metoder för användning av objektorienterad, modellerande CAD.

Innehåll

Kursen avser att fördjupa kunskapen om metoder för användning av objektorienterad, modellerande CAD för olika uppgifter och skeden i arkitektarbetet. Olika metoder för visualisering introduceras och problemområden som ljus, skugga, färg, detaljeringsnivåer osv diskuteras. Ny teknik som Virtual reality introduceras och dess användning i arkitektarbetet diskuteras.

Grunderna för användning av informationsteknik i samhällsbyggnadsprocessen introduceras och diskuteras utifrån främst arkitektens perspektiv.