DATORANVÄNDNING FÖR ARKITEKTERADP 022

Computer Aided Architectural Design

Antal poäng: 3.0. Obligatorisk för: A1. Kursansvarig: Jonas af Klercker. Förkunskapskrav: Inga Prestationsbedömning: Godkända övningsuppgifter. Webbsida http://www.caad.lth.se/education/CAAD,oblig.html

Målbeskrivning

Ge studenterna grundläggande kunskaper och färdigheter inom området CAD - Computer Aided Design - för arkitekter.

Innehåll

Kursens syfte är att förmedla grundläggande kunskaper och färdigheter inom området CAD - Computer Aided Design - för arkitekter. Kursen fokuserar på visualisering med inriktning på byggprocessens olika aktörer, ritningsframställning samt analys- och beräkningsmetoder. Kursen är integrerad med undervisningen i Formlära och Arkitektur 1 så att de metoder som kursen förmedlar direkt tillämpas praktiskt i uppgifter som också löses med andra media.

Litteratur

Skriftlig metodhandledning.