CAD-BASERAD PROJEKTERING FÖR AABK 210

CAD-based design for A

Antal poäng: 4.0. Valfri för: A3. Kursansvarig: Lars Sentler. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen och obligatoriska inlämningsuppgifter. Slutbetyg ges sedan inlämningsuppgifter och tentamen godkänts.

Innehåll

Kursen ska ge kunskap om hur Autocad används praktiskt för arkitekter och konstruktörer. Förutom grundläggande utbildning i 2-D och 3-D ritning innehåller kursen information om databaser som kopplas till Autocad för effektivare projektering.

Litteratur

Litteraturlista kan erhållas på institutionen.