INSTALLATIONSTEKNIK FK FÖR VABK 150

Building services, Advanced Course

Antal poäng: 5.0. Valfri för: V4. Kursansvarig: Lars Jensen. Förkunskapskrav: Installationsteknik AK för V.

Innehåll

Målet är att teknologen ska fördjupa sin kunskap om olika värme- och luftbehandlingssystem, hur de olika komponenterna i dessa system är konstruerade och hur och i vilka kombinationer de olika systemen används. Alternativa värmeproduktionssätt som solvärme kommer att behandlas. I kursen ingår ett avsnitt om innemiljöteknik och vilka effekter på detta som installationstekniska åtgärder orsakar. Här ingår också mätteknik där såväl metoder som mätutrustning kommer att behandlas. Metoder för utförligare energi- och effektbehovsberäkningar för olika typer av byggnader ingår, liksom reglering och styrning av inomhusklimatet. Kursen ska också ge kunskap om luftfördelning i lokaler vid olika ventilationstyper. En praktisk uppgift ska genomföras av teknologer där mätning i installationssystem jämförs med beräkningar.

Litteratur

Kompendium i Installationsteknik FK för V, BKL.