BELYSNINGSTEKNIKABK 080

Lighting Technology

Antal poäng: 3.0. Valfri för: A3. Kursansvarig: Lars Jensen Förkunskapskrav: Inga Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Godkända övningar och laborationer. Närvaro vid studiebesök.

Målbeskrivning

Att ge grundläggande kunskaper om belysning såväl dagsljus som konstljus. Studenterna ska efter avslutad kurs kunna bedöma konsekvenserna på dagsljuset inomhus vid olika placering och storlek på fönster. De ska också kunna bedöma grad av kompensering av konstljus för att uppnå tillräcklig belysningsstyrka.

Innehåll

Ögats egenskaper. Egenskaper hos dagsljus och olika konstljuskällor. Egenskaper hos olika armaturer. Handberäkning av dagsljus och konstljus. Fullskaleförsök. Studiebesök hos tillverkare av armatur.

Litteratur

Räkna med dagsljus; Hans Allan Löfberg

God belysning - en introduktion i belysningskunskap; Ljuskultur

Watt med vett; Malmö Energi AB

Belysning inne och ute; Malmö energi AB

Bättre belysning; Anders Liljefors, Jan Ejhed