KONSTRUKTIONSTEKNIKABK 050

Structural Engineering

Antal poäng: 6.0. Obligatorisk för: BI2. Kursansvarig: Lars Sentler Rekommenderade förkunskaper: Mekanik (VSM081) Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen samt godkända inlämningsuppgifter. Betyg från tentamen är sutbetyg.

Innehåll

Grundläggande byggnadsstatik och hållfasthetslära. Dimensionering av enkla bärande byggnadsdelar eller bärverk utförda i trä, stål och betong. En orientering om gällande normer och om partialkoefficientmetodens säkerhetsprinciper ges. Särskilt beaktas brandens inverkan på hållfastheten.

Litteratur

Langesten: Byggnadsteknik, del 1-3. Liber Utbildning