BYGGNADSTEKNIK I ÄLDRE HUSABK 040

Building Technology in Older Buildings

Antal poäng: 2.0. Valfri för: A3. Kursansvarig: Bertil Fredlund Prestationsbedömning: Närvaro 80% vid föreläsningar och studiebesök, aktivt deltagande i seminarier samt godkända övningsuppgifter.

Innehåll

Den byggnadstekniska utvecklingen med särskild inriktning på de sista 100 åren. Olika konstruktiva utföranden och material för såväl bärande som klimatskyddande delar. Byggnadsteknisk renovering.

Litteratur

Så byggdes husen 1880-1980 (Björk m fl). Sekelskiftets byggnadsteknik (Björk). Byggnadstekniken (Cornell).