BYGGNADSTEKNIKABK 012

Building Technology

Antal poäng: 6.5. Kursansvarig: BT 1: Christer Bergenudd, BT 2 och 3: Bertil Fredlund.

Målbeskrivning

Kursen ska ge kunskaper i de fysikaliska grunderna och tekniska principerna för utformning av byggnaders klimatskärm med hänsyn till energihushållning, inomhusklimat, beständighet och ekonomi.


Byggnadsteknik 10196

Building Technology 1.

Antal poäng: 3.5. Obligatorisk för: A1. Prestationsbedömning: Skriftliga tentamina och obligatoriska inlämningsuppgifter.

Målbeskrivning

Kursen ska ge kunskaper i de tekniska principerna för utformning av byggnaders klimatskärm med hänsyn till energihushållning, inomhusklimat, beständighet, ekonomi och gestaltning.

Innehåll

Byggnaders och byggnadsdelars tekniska uppbyggnad genom föreläsningar och rittekniska övningar. Tillämpningsuppgifter avseende småhus.

Litteratur

Hamrin, Gösta: Byggteknik, del B: Byggnads-fysik.

Mårdberg, Bo: Byggteknik byt. Del 3-6. Härnöförlaget, Härnösand.

Redovisning av byggprojekt. Skolupplaga. Förkortad version av Bygghandlingar 90. Del 1-6. Byggstandardiseringen 1993.


Byggnadsteknik 20296

Building Technology 2

Antal poäng: 2.0. Obligatorisk för: A2. Prestationsbedömning: Skriftliga tentamina och obligatoriska inlämningsuppgifter.

Målbeskrivning

Kursen ska ge kunskaper i de fysikaliska grunderna och tekniska principerna för utformning av byggnaders klimatskärm med hänsyn till energihushållning, inomhusklimat, beständighet och ekonomi.

Innehåll

Fysikaliska grunder och beräkningsmetoder för värme-, fukt- och luft-transport. Byggnaders energibalans och energibehov. Orientering om energihushållning genom byggnadstekniska åtgärder och sol-värme-utnyttjande. Tillämpningsuppgifter avseende småhus.

Litteratur

Hamrin, Gösta: Byggteknik, del B: Byggnads-fysik.


Byggnadsteknik 30396

Building Technology 3

Antal poäng: 1.0. Obligatorisk för: A4. Prestationsbedömning: 80% närvaro eller skriftlig tentamen samt redovisning av tillämpningsuppgifter.

Innehåll

Översiktlig kunskap om hotbilden (branden). Kännedom om aktuell lagstiftning som berör byggande och det förebyggande brandskyddet. Kunskap om utrymningsdimensionering. Analys av en byggnadsutrymningstrygghet.

Litteratur

Hamrin, Gösta: Byggteknik, del B: Byggnads-fysik. Mårdberg, Bo: Byggteknik byt. Del 3-6. Härnöförlaget, Härnösand. Boverkets Byggregler BBR 94. Brandskydd, Boverkets byggregler, teori och praktik, Brandskyddslaget och LTH - Brandteknik, 1994.