TREND OCH TRADITIONABF 100

Trends and Traditions

Antal poäng: 2.0. Valfri för: A3. Kursansvarig: Finn Werne Prestationsbedömning: För godkänt betyg krävs närvaro vid 80% av kurstillfällena, litteratur som redovisas vid seminarium samt en mindre uppsats. Webbsida http://www.lth.se

Innehåll

Bebyggelsemönster, byggnadstyper och deras olika kvaliteter under efterkrigstiden i Sverige granskas. Avsikten är att lyfta fram intressanta och mönsterbildande exempel i idéprojekt och från den byggda verkligheten och sätta in dem i ett ideologiskt, samhälleligt och produktionstekniskt sammanhang.