ARKITEKTURTEORETISK FÖRDJUPNINGABF 090

Theories of Architecture, Advanced Course

Antal poäng: 4.0. Valfri för: A3. Kursansvarig: Finn Werne Prestationsbedömning: För godkänt betyg krävs 80% deltagande i föreläsningar och seminarier samt väl genomförda uppgifter.

Innehåll

Kursen syftar till att ge möjlighet att fördjupa de arkitekturteoretiska studierna inom ett självvalt område. Kursen genomförs i huvudsak som seminarier kompletterade med självstudier, litteraturreferat och en kortare uppsats. Kursen riktar sig till alla arkitekturteoretiskt intresserade och lämpar sig särskilt för dem som vill utveckla sin förmåga att bedriva arkitekturkritik eller som i sitt examensarbete avser att behandla arkitekturteoretiska frågor.

Litteratur

Litteraturen väljes individuellt i samråd med examinatorn.