STARS DESIGNAAU 190

STARS Design

Antal poäng: 13.0. Valfri för: A4. Kursansvarig: Maria Nyström Prestationsbedömning: Resultat av genomfört projekt bedöms vid slutgenomgång med deltagande av i projektet medverkande elever och en av utbildningsnämnden utsedd examinationsgrupp. Övrigt: Planeringsram 20 Webbsida http://www.lth.se

Målbeskrivning

Att i projektform utforska gränsområdet mellan arkitektur och design, samt mellan arkitektur- och designprogrammen, med utgångspunkt från Nasas utvecklingsarbete för bosättning på planeten Mars.

Innehåll

Man kan förutse att arkitektens och industridesignerns yrkesroller kommer att närma sig varandra, som en följd av byggsektorns industrialisering. Projektet avser att studera samspelet mellan utformning av del och helhet.

Projektet kommer att ske i nära samarbete, delvis på plats, med Nasa/Lyndon B. Johnson Space Center, Houston. Ämnet arkitektur - utlandsbyggande samverkar med ämnet formlära inom STARS - Space and Terrestrial Architectural Research Studio).

Studieobjekten utgörs främst av det pågående utformningsarbetet avseende "Mars Transit Habitat" (farkosten mellan Terra och Mars) och bosättningen på Mars yta. Utformningen ska ske med människan i centrum, underlätta mångkulturellt boende inom liten volym i ett extremt klimat och även avse utformningen av gränssnittet mellan människa och teknik, speciellt vad gäller de livsuppehållande systemen (Life Support Systems). Av särskilt intresse är systemsyn och designprocesser.

I projektet ingår att behandla frågan om hur kunskaper från rymden i framtiden kan återföras till allt från stol till stad på jorden.

Litteratur

Med tanke på ämnets snabba kunskapstillväxt kommer litteratur att anvisas vid kursstart.