INTRODUKTION TILL FORSKNINGSMETODIKAAU 170

Introduction to Research Methodology

Antal poäng: 4.0. Valfri för: A3. Kursansvarig: Lars Reuterswärd. Prestationsbedömning: Godkända övningsuppgifter och godkänd insats som opponent vid slutseminarium. Övrigt: Planeringsram 10 Webbsida http://www.lth.se

Innehåll

Vad har forskning med arkitektur att göra? Kursen syftar till att ge kunskap om olika typer av forskning och kvalificerat utredningsarbete och belysa nyttan för arkitekter. Kursen vänder sig till dem som tror att analys- och utredningsarbete kan bli en del av deras examensarbete eller yrkesverksamhet.

Att arkitektur kan iakttas från olika perspektiv är ett centralt budskap och perspektivbyten tränas. Härvid betonas vikten av att rätt formulera sitt problem - att ställa frågan rätt - för att kunna välja mellan tillgängliga metoder och tekniker, som i sin tur kan ge tillförlitliga svar. Vidare tränas hur man skriver en uppsats eller utredning, och hur källor, referenser och noter behandlas, liksom hur man informerar utåt om sina resultet.

Kursen avslutas med att varje deltagare presenterar och försvarar sin uppsats och opponerar på annan deltagares uppsats.

Litteratur

Johan Asplund:"Om undran inför samhället", Argos, Lund 1987. Bertil Mårtensson och Tore Nilstun: "Praktisk vetenskapsteori - Oumbärlig handbok för alla forskare. Med exempel från verkliga livet och pedagogiska repetionsfrågor", BVN 1987:5, BFR, Stockhol 1987. Bengt Hemlin: "Sammanfattningsvis skulle jag vilja säga...", Esper, Stockholm 1997.