ARKITEKTUR I UNDERLANDETAAU 120

Architecture in Wonderland

Antal poäng: 2.0. Valfri för: A3. Kursansvarig: Lars Reuterswärd Prestationsbedömning: För godkänt betyg krävs godkända övningsuppgifter och godkänd insats som opponent vid slutseminarium. Övrigt: Planeringsram 15 Webbsida http://www.lth.se

Innehåll

Sveriges befokning utgör 0,2% av jordens befolkning, och i-länderna tillsammans utgör bara 10%. Vad innebär arkitektur för alla andra? Hur bygger de? Hur bor de? Hur ser deras städer ut?

Syftet är att ge översiktliga kunskaper om byggande, arkitektur och stad för flertalet. Historiska, regionala, ekonomiska och sociala förutsättningar kommer att behandlas, liksom klimat, teknik och material.

Kursen kommer även att behandla aktuella tendenser, särskilt urbaniseringen, och andra förändringsprocesser som stora delar av världen undergår. Exempel och övningsuppgifter kommer att avse de länder som avdelningen samarbetar med, dvs främst Vietnam, Filippinerna och Nepal, Tunisien och Algeriet, Botswana och Sydafrika samt Bolivia, Brasilien, Nicaragua och Costa Rica.

Litteratur

An Urbanizing World. Global Report on Human Settlements 1996", UNCHS, Oxford University Press 1996. Ambio" Vol XXV, No.2, 1996,KVA, Stockholm 1996. "Förenta Nationernas världskonferens om boende, bebyggelse och stadsutveckling - Habitat II", UD II:53, Stockholm 1997. Anna Leonsson: "Den sinnliga staden - analysmetod som arbetsredskap",D1, Ark III, LTH 1997. Sara Hultén & Bernard Wouters: A Story of Superficial Memories - The Trinity of Architecture, Socio-culture and Tourism in Salvador da Bahia, Brazil, D2, Ark III, LTH 1997. V.S. Naipul: "A House for Mr Biswas", Penguin Books 1996.