SYSTEMANALYS OCH SVART LÅDAAAU 030

A Systems Analysis Approach and the Black Box

Antal poäng: 3.0. Valfri för: A3. Kursansvarig: Maria Nyström. Prestationsbedömning: 80% närvaro vid föreläsningar och seminarier. Alla övningar skall vara godkända och lämnas in till Arkitektur III. Medverkan vid genomgångar. Övrigt: Planeringsram 20 Webbsida http://www.lth.se

Innehåll

Arkitektens arbetsmetoder, redskap och kreativa processer är ämnet. Systemanalysen är en metod som kan tillämpas i arkitektur- och designprocessen. Modellering är central i systemanalysen liksom i arkitektens arbete. Vi vill förmedla olika metoder som finns för att samla indata till modelleringsarbetet t ex Rapid Urban Appraisal, som används för att samla information och kunskap om en plats och dess användning.

Nästa steg är hur dessa indata analyseras och modelleras med simuleringar, tester och försök med hjälp av systemanalysen. Hur möter analysen den kreativa processen, arkitektens (konstnärens) "svarta låda"? Hur utvärderar vi vad som är bra eller dåligt och hur kan vi återföra vunnen kunskap i den kreativa processen? Kursen vill förmedla kunskap om designprocessen; från indata, till analys och syntes.

Övningsuppgiften baserar sig lämpligen på eget projektarbete, på skolan eller utanför. Ett globalt perspektiv genomsyrar kursen. Både öppna (jorden) och slutna bostadssystem (rymden) skall illustreras.

Litteratur

Ekholm, A: Systemet Människa-Byggnadsverk - ontologiskt perspektiv, Lunds Universitet, 1987. Lundequist, J: Design och produktutveckling - metoder och begrepp, Studentlitteratur, 1995. Nyström, M: FOCUS Kitchen Design, Lund University, 1994. Pallasmaa, J: Polemics, The Eyes of the Skin - Architecture and the Senses, Academy Group, 1996. Reuterswärd, L: A Building is Not a Bus, Lund University, 1993.