ARKITEKTUR I STADSSAMMANHANGAAK 040

Building in an Urban Context

Antal poäng: 2.0. Valfri för: A3. Kursansvarig: Bernt Nilsson Prestationsbedömning: För godkänt betyg krävs 80 % närvaro vid föreläsningar, godkänd övningsuppgift samt deltagande i studieresa och seminarium.

Innehåll

Kursen avser att behandla frågan om byggande i ett stadsmässigt sammanhang. Därvid diskuteras byggnaders egenskaper med hänsyn till användbarheten i ett tidsperspektiv samt egenskaper såsom ljus, tillgänglighet, gränser och rumssamband. Kursen kommer att vidarebefordra den aktuella arkitekturdebatten inom ILAUD-seminariet i Italien.