EKOSTAD - EKOHUSAAH 120

Ecotown - Ecohouse

Antal poäng: 13.0. Valfri för: A3. Kursansvarig: Krister Wiberg Förkunskapskrav: Fullgjord basutbildning Prestationsbedömning: För godkänt resultat fordras godkänd examination av handledare och examinationsgrupp efter sulutfört projekt Webbsida http://www.lth.se

Målbeskrivning

Söka system och teknik för ekologiska funktioner i en arkitekturuppgift

från landskap till stad och byggnad.

Innehåll

Plats för ekostaden/ekohusen är Västra Hamnen i Malmö, det område som BO01-Bomässan i Malmö - 2001 numera valt som utställningsområde- och mässområde. Samverkan med BO01 kommer bidra till att kunskaper och idéer utvecklas. Samtidigt med elevprojektet "Ekostad-Ekohus" pågår projektering av bebyggelsen för Bomässan.

LTH-A bedriver ett forskningsprojekt kallat "10-delshuset", baserat på program som utarbetas vid LTH-ALV. Programmet skall ge system för byggnader och livsformer med 1/10-dels förbrukning av dagens konsumtion. Delar av detta program kan användas i elevprojektet. Betydelsefullt för projektet är på vilket vis ekoteknik och form, system och naturlig dynamik påverkar stadens och byggnadens gestaltning. Sökandet efter en tydlig och intressant arkitektur är en nyckelfråga.

För att stärka konstruktiv fantasi och idéutveckling, en förutsättning för bärkraftiga koncept, ligger i projektets tidiga delar korta dags- och veckoskisser, seminarier och en resa.

Litteratur

Berg. Per (red), Biologi och bosättning. Naturanpassning i samhällsbyggandet. Natur och Kultur 1993. Institutet för framtidsstudier.

Sternberg, m fl, EKOBYGG. Produktguide för sunda och miljöanpassade

hus 1997-98. Ekokultur Förlag AB 1997.