Kursplan för kalenderåret 2006
FLODRESTAURERINGVVR170
River Restoration

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: V4, W4. Kursansvarig: Rolf Larsson, Teknisk vattenresurslära. Förkunskapskrav: Hydrologi och hydraulik genom VVR150 (alt. VVR015) eller VVR111 och VVR120. Rekommenderade förkunskaper: VVR090. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Obligatoriska inlämningsuppgifter. Obligatoriska exkursioner. Övrigt: Kursen ges i samarbete med avdelningen Limnologi. Kursen ges på engelska och schemalägges kvällstid. Minst 15 anmälda krävs för att kursen skall ges.

Mål
Efter godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Introduktion till flodrestaurering och management av vattendrag. Översikt över europeiska fallstudier. Genomgång av grundläggande begrepp och teorier inom hydrologi, hydraulik, sedimenttransport och lotisk ekologi. Metoder och tekniker för flodrestaurering. Juridiska och administrativa aspekter. Erfarenheter från Sverige och Europa.

Litteratur
Obligatorisk
José Mª de Ureña (Ed.)River Design and Environmental Protection in Europe. Servicio de Publicaciones Universidad de Cantabria, 1999. ISBN 84-8102-202-0. (Boken lånas ut av kursledningen.)
Hauer, R. och Lamberti, G.: Methods in Stream Ecology, Academic Press, 1996.
Kompletterande/frivillig:
Brookes, A., Shields F.D. (eds.): River Channel Restoration, John Wiley and sons, 1996.
Brookes, A.: Channelised rivers, John Wiley and Sons, 1988.
Gore, J. (ed.): The Restoration of Rivers and Streams, Butterworth Publishers, 1985.
Dunne, T., och Leopold, L.: Water in Environmental Planning, Freeman and Co., 1978.